Natt 4 Satt jag i gömsle 12 det var en väldig varmt kväll det dröjte några timmar sen kom den första Järven fram därefter kom på lång avstånd kom Bjärven ensam men han var så rädd att han sprang in i skogen lång tid efter kom Bjärven och snövit springande och bussade lite fram för mitt gömsle, på morgon kvisten kom en stor brun Björn som kallas för Koljett han viste sig stolt upp 2 min efter kom Aulis och snusade rund det blev en fin morgon..