Att älska är att riskera att inte bli älskad tillbaka.
Att hoppas är att riskera att bli besviken.
Men man måste våga ta risker, för den största risken i livet, är att inte riskera någonting.
Den som inte riskerar något, åstadkommer inget, ser inget har inget, är inget.
Han kan inte lära sig något, inte känna, inte förändras, inte växa, inte älska och inte leva.

Puss Love you